ศาลแรงงานกลาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานกลาง The Central Labour Court

ประกาศศาลแรงงานกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลแรงงานกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ระยะเวลา 10 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศศาลแรงงานกลาง  เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลแรงงานกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ระยะเวลา 10 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


เอกสารแนบ