ศาลแรงงานกลาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานกลาง The Central Labour Court

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานกลาง เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่อบรมภาควิชาการ สอบข้อเขียน สอบปากเปล่า และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกฯ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานกลาง เรื่อง กำหนดวัน  เวลา  สถานที่อบรมภาควิชาการ  สอบข้อเขียน  สอบปากเปล่า  และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกฯ


เอกสารแนบ