ศาลแรงงานกลาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานกลาง The Central Labour Court

ประกาศศาลแรงงานกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลระบบวิศวกรรมอาคารศาลแรงงานกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศศาลแรงงานกลาง  เรื่อง  ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลระบบวิศวกรรมอาคารศาลแรงงานกลาง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


เอกสารแนบ