ศาลแรงงานกลาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานกลาง The Central Labour Court

ศาลแรงงานกลาง โดยนายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง นำคณะผู้บริหารและข้าราชการในศาลแรงงานกลาง เข้าร่วมสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ

ศาลแรงงานกลาง  โดยนายโชติวัฒน์  เหลืองประเสริฐ  อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง  นำคณะผู้บริหารและข้าราชการในศาลแรงงานกลาง  เข้าร่วมสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสา  เราทำความดี  ด้วยหัวใจ


เอกสารแนบ