ศาลแรงงานกลาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานกลาง The Central Labour Court

ศาลแรงงานกลาง โดยนายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง เป็นประธานในการจัดโครงการ ร่วมใจไกล่เกลี่ย

ศาลแรงงานกลาง  โดยนายโชติวัฒน์  เหลืองประเสริฐ  อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง  เป็นประธานในการจัดโครงการ  ร่วมใจไกล่เกลี่ย


เอกสารแนบ