ศาลแรงงานกลาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานกลาง The Central Labour Court

ศาลแรงงานกลาง จัดโครงการอบรมหลักสูตร "ผู้พิพากษาสมทบและผู้ประนีประนอมสัมพันธ์ชั้นสูง รุ่นที่ 1 (สท.ปป.ส1) ครั้งที่ 2

ศาลแรงงานกลาง  จัดโครงการอบรมหลักสูตร "ผู้พิพากษาสมทบและผู้ประนีประนอมสัมพันธ์ชั้นสูง รุ่นที่ 1 (สท.ปป.ส1) ครั้งที่ 2


เอกสารแนบ