ศาลแรงงานกลาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานกลาง The Central Labour Court

ศาลแรงงานกลาง จัดโครงการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะในการไกล่เกลี่ยคดีแรงงานสำหรับผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงานกลาง หลักสูตร "การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีแรงงาน"

ศาลแรงงานกลาง  จัดโครงการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะในการไกล่เกลี่ยคดีแรงงานสำหรับผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงานกลาง  หลักสูตร "การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีแรงงาน"


เอกสารแนบ