ศาลแรงงานกลาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานกลาง The Central Labour Court

ศาลแรงงานกลาง จัดโครงการพัฒนาระบบการพิจารณาพิพากษาคดีแรงงาน ประชุมเชิงปฎิบัติการเรื่อง การรับฟังข้อเท็จจริงในคดีแรงงาน

ศาลแรงงานกลาง  จัดโครงการพัฒนาระบบการพิจารณาพิพากษาคดีแรงงาน  ประชุมเชิงปฎิบัติการเรื่อง  การรับฟังข้อเท็จจริงในคดีแรงงาน


เอกสารแนบ