ศาลแรงงานกลาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานกลาง The Central Labour Court

ศาลแรงงานกลาง โดยนายวิชัย เอื้ออังคณากุล รองประธานศาลฎีกา เป็นประธานนพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตร ผู้พิพากษาสมทบและผู้ประนีประนอมสัมพันธ์ชั้นสูง รุ่นที่ 1

ศาลแรงงานกลาง  โดยนายวิชัย  เอื้ออังคณากุล  รองประธานศาลฎีกา  เป็นประธานนพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตร  ผู้พิพากษาสมทบและผู้ประนีประนอมสัมพันธ์ชั้นสูง รุ่นที่ 1


เอกสารแนบ