ศาลแรงงานกลาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานกลาง The Central Labour Court

ศาลแรงงานกลาง โดยนายวรพจน์ อินทวดี รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง เป็นประธานในโครงการและกิจกรรมพิเศษ ครบรอบ 38 ปี ศาลแรงงานกลาง

ศาลแรงงานกลาง  โดยนายวรพจน์ อินทวดี  รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง  เป็นประธานในโครงการและกิจกรรมพิเศษ  ครบรอบ 38 ปี ศาลแรงงานกลาง


เอกสารแนบ