ศาลแรงงานกลาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานกลาง The Central Labour Court

ประกาศศาลแรงงานกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถศาลแรงงานกลาง (บริเวณพื้นที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย แยกมหานคร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศศาลแรงงานกลาง  เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถศาลแรงงานกลาง (บริเวณพื้นที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย แยกมหานคร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


เอกสารแนบ