ศาลแรงงานกลาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานกลาง The Central Labour Court

ศาลแรงงานกลางโดย นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตร ประจำปี พ.ศ. 2561

ศาลแรงงานกลางโดย นายโชติวัฒน์  เหลืองประเสริฐ  อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง  เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตร ประจำปี พ.ศ. 2561


เอกสารแนบ