ศาลแรงงานกลาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานกลาง The Central Labour Court

ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลแรงงานกลาง เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร สำนักอำนวยการประจำศาลแรงงานกลาง

ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลแรงงานกลาง  เรื่อง  การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง  นิติกร  สำนักอำนวยการประจำศาลแรงงานกลาง


เอกสารแนบ