ศาลแรงงานกลาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานกลาง The Central Labour Court

ประกาศศาลแรงงานกลาง เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกและแต่งตั้งเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ประสงค์ทำหน้าที่ผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงานกลาง ประจำปี พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม)

ประกาศศาลแรงงานกลาง  เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกและแต่งตั้งเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ประสงค์ทำหน้าที่ผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงานกลาง  ประจำปี พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม)


เอกสารแนบ