ศาลแรงงานกลาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานกลาง The Central Labour Court

ศาลแรงงานกลาง จัดโครงการเพิ่มศักยภาพนิติกรศาลแรงงาน หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพนิิติกรศาลแรงงานเพื่อการให้บริการประชาชนที่มีมาตรฐาน

ศาลแรงงานกลาง  จัดโครงการเพิ่มศักยภาพนิติกรศาลแรงงาน หลักสูตร  การพัฒนาศักยภาพนิิติกรศาลแรงงานเพื่อการให้บริการประชาชนที่มีมาตรฐาน


เอกสารแนบ