ศาลแรงงานกลาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานกลาง The Central Labour Court

ประกาศคณะกรรมเปิดซองสอบราคา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุระบบชุดประชุม ขนาน 25 ที่นั่ง (ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 2) ครั้งที่ 2
เอกสารแนบ