ศาลแรงงานกลาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานกลาง The Central Labour Court

ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลแรงงานกลาง เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลแรงงานกลาง เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์


เอกสารแนบ