ศาลแรงงานกลาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานกลาง The Central Labour Court

ศาลแรงงานกลาง โดยนายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ อธิบดีผู้พิากษาศาลแรงงานกลาง เป็นประธานในการจัดโครงการอบรม เสริมสร้างความความเข้าใจในการปฏิบัติงานในคดีแรงงานของผู้พิพากษาสมทบและผู้ประนีประนอมในศาลแรงงานกลาง

ศาลแรงงานกลาง  โดยนายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ อธิบดีผู้พิากษาศาลแรงงานกลาง  เป็นประธานในการจัดโครงการอบรม  เสริมสร้างความความเข้าใจในการปฏิบัติงานในคดีแรงงานของผู้พิพากษาสมทบและผู้ประนีประนอมในศาลแรงงานกลาง


เอกสารแนบ