ศาลแรงงานกลาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานกลาง The Central Labour Court

ศาลแรงงานกลาง โดยนายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง และคณะตรวจเยี่ยมศาลแรงงานกลางสาขามีนบุรี

ศาลแรงงานกลาง  โดยนายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ  อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง  และคณะตรวจเยี่ยมศาลแรงงานกลางสาขามีนบุรี


เอกสารแนบ