ศาลแรงงานกลาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานกลาง The Central Labour Court

ศาลแรงงานกลาง โดยนายโชติวัฒน์ เหลืองประเสิรฐ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง และคณะ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ศาลแรงงานกลาง  โดยนายโชติวัฒน์ เหลืองประเสิรฐ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง และคณะ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


เอกสารแนบ