ศาลแรงงานกลาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานกลาง The Central Labour Court

นายวรพจน์ อินทวดี รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง และคณะ ให้การต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง และรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง ที่เดินทางมารับตำแหน่งใหม่

นายวรพจน์  อินทวดี  รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง และคณะ  ให้การต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง และรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง ที่เดินทางมารับตำแหน่งใหม่


เอกสารแนบ