ศาลแรงงานกลาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานกลาง The Central Labour Court

ประกาศศาลแรงงานกลาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างงานจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลแรงงานกลาง

ประกาศศาลแรงงานกลาง  เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างงานจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลแรงงานกลาง


เอกสารแนบ