ศาลแรงงานกลาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานกลาง The Central Labour Court

ศาลแรงงานกลาง จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา

ศาลแรงงานกลาง  จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา


เอกสารแนบ