ศาลแรงงานกลาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานกลาง The Central Labour Court

โครงการพัฒนาระบบการพิจารณาพิพากษาคดีแรงงาน ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กฎหมายใหม่ที่มีผลต่อการดำเนินคดีในศาลแรงงานและข้อสังเกตของศาลสูงในการพิจารณาคดีแรงงาน

โครงการพัฒนาระบบการพิจารณาพิพากษาคดีแรงงาน ประชุมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  กฎหมายใหม่ที่มีผลต่อการดำเนินคดีในศาลแรงงานและข้อสังเกตของศาลสูงในการพิจารณาคดีแรงงาน


เอกสารแนบ