ศาลแรงงานกลาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานกลาง The Central Labour Court

โครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 หัวข้อ หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ วิกฤติแรงงานไทย

โครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 หัวข้อ  หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ วิกฤติแรงงานไทย


เอกสารแนบ