ศาลแรงงานกลาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานกลาง The Central Labour Court

ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลแรงงานกลาง เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ในสำนักอำนวยการประจำศาลแรงงานกลาง
เอกสารแนบ