ศาลแรงงานกลาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานกลาง The Central Labour Court

ศาลแรงงานกลาง จัดโครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ หัวข้อ หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ วิกฤติแรงงานไทย

ศาลแรงงานกลาง  จัดโครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ หัวข้อ  หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ วิกฤติแรงงานไทย


เอกสารแนบ