ศาลแรงงานกลาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานกลาง The Central Labour Court

ขอเชิญเข้าร่วมการเรียนรู้และสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ

ขอเชิญเข้าร่วมการเรียนรู้และสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  หลักสูตร  กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ


เอกสารแนบ