ศาลแรงงานกลาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานกลาง The Central Labour Court

ประกาศศาลแรงงานกลาง เรื่อง แต่งตั้งผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงานกลาง ประจำปี พ.ศ.2560

ประกาศศาลแรงงานกลาง  เรื่อง  แต่งตั้งผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงานกลาง ประจำปี พ.ศ.2560


เอกสารแนบ