ศาลแรงงานกลาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานกลาง The Central Labour Court

ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่อง รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลแรงงานกลาง

ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  เรื่อง  รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลแรงงานกลาง


เอกสารแนบ