หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลแรงงานกลาง
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
ประวัติความเป็นมา 
ข้าราชการตุลาการ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้พิพากษาสมทบ  
ค้นหาข้อมูลคดี 
ผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงานกลาง  
งานกิจการผู้พิพากษาสมทบ  
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง  
เอกสารสำคัญในการติดต่อ  
แบบฟอร์มศาล  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ติดต่อศาลแรงงานกลาง  
ผู้ดูแลระบบ 

ผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงานกลาง

 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ 

 คำสั่งศาลแรงงานกลาง  เรื่อง  การปฏิบัติหน้าที่ผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงานกลาง  // บัญชีรายชื่อการปฏิบัติหน้าที่   [24-02-58] 
 คำสั่งศาลแรงงานกลาง  เรื่อง  การปฏิบัติหน้าที่ผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงานกลาง  [29-12-57]
บัญชีรายชื่อการปฏิบัติหน้าที่ผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงานกลาง [22-10-57]
 คำสั่งศาลแรงงานกลาง เรื่อง  ยกเลิกคำสั่งการปฏิบัติหน้าที่ผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงานกลาง
(เดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2557)
  

บัญชีเวรการปฏิบัติหน้าที่ผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงานกลางประจำเดือนสิงหาคม ถึง ตุลาคม 2557 
 ประกาศฯ แต่งตั้งผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงานกลาง ประจำปี พ.ศ 2558 
 การแต่งตั้งผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงานกลาง ปี พ.ศ.2557 
     
แบบฟอร์มแสดงความจำนงฯ  //  หนังสือยินยอมฯ (ไฟล์ word)
หลักเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ ผู้ประนีประนอม 


จำนวนผู้เยี่ยมชม : 1299