หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลแรงงานกลาง
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
ประวัติความเป็นมา 
ข้าราชการตุลาการ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้พิพากษาสมทบ  
ค้นหาข้อมูลคดี 
ผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงานกลาง  
งานกิจการผู้พิพากษาสมทบ  
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง  
เอกสารสำคัญในการติดต่อ  
แบบฟอร์มศาล  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ติดต่อศาลแรงงานกลาง  
ผู้ดูแลระบบ 

ผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงานกลาง

 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ 

 คำสั่งศาลแรงงานกลาง ที่ 113/2558  เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงานกลาง (วันที่  26 ตค 58 - 31 ธค 58)  [26-10-58]   

 
คำสั่งศาลแรงงานกลาง ที่ 88/2558  เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงานกลาง (วันที่ 1 กย 58 ถึง 30 ตค 58)  [25-08-58]   

 คำสั่งศาลแรงงานกลาง ที่ 82/2558  เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงานกลาง (วันที่ 9 กค 58 ถึง 31 สค 58)  [13-07-58]   

 ประกาศศาลแรงงานกลาง  เรื่อง  แต่งตั้งผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงานกลาง ประจำปี พ.ศ.2558 [08-07-58] 
 
คำสั่งศาลแรงงานกลางที่ 77/2558  เรื่องการปฏิบัติหน้าที่ผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงานกลาง  [24-06-58] 
 
คำสั่งศาลแรงงานกลางที่ 64 เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงานกลาง (เพิ่มเติม)   [27-05-58]
 
ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกทนายความดีเด่นด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลดีเด่นประจำปี 2558   [26-05-58] 
 
คำสั่งศาลแรงงานกลางที่ 38  เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงานกลาง (เพิ่มเติม)   [23-04-58]
 
คำสั่งศาลแรงงานกลาง  เรื่อง  การปฏิบัติหน้าที่ผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงานกลาง  // บัญชีรายชื่อการปฏิบัติหน้าที่   [24-02-58] 
 
คำสั่งศาลแรงงานกลาง  เรื่อง  การปฏิบัติหน้าที่ผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงานกลาง  [29-12-57]
บัญชีรายชื่อการปฏิบัติหน้าที่ผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงานกลาง [22-10-57]
 
คำสั่งศาลแรงงานกลาง เรื่อง  ยกเลิกคำสั่งการปฏิบัติหน้าที่ผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงานกลาง
(เดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2557)
  

บัญชีเวรการปฏิบัติหน้าที่ผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงานกลางประจำเดือนสิงหาคม ถึง ตุลาคม 2557 
 
ประกาศฯ แต่งตั้งผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงานกลาง ประจำปี พ.ศ 2558 
 
การแต่งตั้งผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงานกลาง ปี พ.ศ.2557 
     
แบบฟอร์มแสดงความจำนงฯ  //  หนังสือยินยอมฯ (ไฟล์ word)
หลักเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ ผู้ประนีประนอม 


จำนวนผู้เยี่ยมชม : 3489