ศาลแรงงานกลาง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลแรงงานกลาง The Central Labour Courtลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
แบบฟอร์ม
แบบพิมพ์ศาล
 1. คำฟ้องคดีแรงงาน
 2. คำร้องคดีแรงงาน
 3. คำสั่งเรียกโจทก์
 4. หมายเรียกจำเลย
 5. บันทึกแต่งตั้งผู้แทนโจทก์
 6. ใบสั่งจ่ายเงิน
 7. ใบมอบอำนาจให้ดำเนินคดีแทน
 8. คำร้อง คำแถลง คำขอ
 9. คำให้การจำเลย
 10. บัญชีพยาน
 11. ใบแต่งทนาย
 12. เอกสารแนบท้ายคำฟ้อง
 13. บันทึกถ้อยพยานบุคคล
 14. 40ก
 15. อุทธรณ์+ท้ายอุทธรณ์
 16. คำแก้อุทธรณ์+ท้ายคำแก้อุทธรณ์
 17. คำแถลงขอส่งบันทึกถ้อยคำพยานบุคคล
 18. คำร้องขอรวมพิจารณา
 19. ใบมอบอำนาจ
 20. ใบมอบฉันทะ
แบบพิมพ์ศาล-WORD
 1. บันทึกถ้อยพยานบุคคล-word
 2. คำแถลงขอส่งบันทึกถ้อยคำพยานบุคคล
 3. คำฟ้องคดีแรงงาน
 4. คำสั่งเรียกโจทก์
 5. หมายเรียกจำเลย
 6. บันทึกการแต่งตั้งผู้แทนโจทก์
 7. ใบสั่งจ่ายเงิน
 8. ใบมอบอำนาจให้ดำเนินคดีแทน
 9. ใบแต่งทนาย
 10. เอกสารแนบท้ายคำฟ้อง
 11. คำร้อง/คำแถลง/คำขอ
 12. คำให้การจำเลย
 13. บัญชีพยาน
 14. อุทธรณ์
 15. คำแก้อุทธรณ์
 16. คำร้องขอรวมพิจารณา
 17. 40 ก
 18. ใบมอบฉันทะ
 19. คำร้องคดีแรงงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด