ศาลแรงงานกลาง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลแรงงานกลาง The Central Labour Courtข่าวล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

แบบฟอร์ม
  แบบพิมพ์ศาล
 1. คำฟ้องคดีแรงงาน
 2. คำร้องคดีแรงงาน
 3. คำสั่งเรียกโจทก์
 4. หมายเรียกจำเลย
 5. บันทึกแต่งตั้งผู้แทนโจทก์
 6. ใบสั่งจ่ายเงิน
 7. ใบมอบอำนาจให้ดำเนินคดีแทน
 8. คำร้อง คำแถลง คำขอ
 9. คำให้การจำเลย
 10. บัญชีพยาน
 11. ใบแต่งทนาย
 12. เอกสารแนบท้ายคำฟ้อง
 13. บันทึกถ้อยพยานบุคคล
 14. 40ก
 15. อุทธรณ์+ท้ายอุทธรณ์
 16. คำแก้อุทธรณ์+ท้ายคำแก้อุทธรณ์
 17. คำแถลงขอส่งบันทึกถ้อยคำพยานบุคคล
 18. คำร้องขอรวมพิจารณา
 19. ใบมอบอำนาจ
 20. ใบมอบฉันทะ

 21. แบบฟอร์มงานกิจการผู้พิพากษาสมทบ
 22. ขอแจ้งการไม่สามารถมานั่งพิจารณาคดีต่อเนื่อง
 23. แบบใบลาผู้พิพากษาสมทบ (บัญชี1)
 24. แบบใบลาผู้พิพากษาสมทบ (บัญชี2)
 25. บันทึกแลกเวรปฏิบัติการของผู้พิพากษาสมทบบัญชี 2 (สำรอง)
 26. บันทึกแทนเวรปฏิบัติการของผู้พิพากษาสมทบบัญชี 2 (สำรอง)
 27. แบบใบขอยกเลิกวันลา

 28. แบบพิมพ์ศาล-WORD
 29. บันทึกถ้อยพยานบุคคล-word
 30. คำแถลงขอส่งบันทึกถ้อยคำพยานบุคคล
 31. คำฟ้องคดีแรงงาน
 32. คำสั่งเรียกโจทก์
 33. หมายเรียกจำเลย
 34. บันทึกการแต่งตั้งผู้แทนโจทก์
 35. ใบสั่งจ่ายเงิน
 36. ใบมอบอำนาจให้ดำเนินคดีแทน
 37. ใบแต่งทนาย
 38. เอกสารแนบท้ายคำฟ้อง
 39. คำร้อง/คำแถลง/คำขอ
 40. คำให้การจำเลย
 41. บัญชีพยาน
 42. อุทธรณ์
 43. คำแก้อุทธรณ์
 44. คำร้องขอรวมพิจารณา
 45. 40 ก
 46. ใบมอบฉันทะ
 47. คำร้องคดีแรงงาน